Dark Mode On / Off

Pályázat nemzeti parkoknak

A prioritás intézkedés keretében megvalósuló fejlesztésekkel a természeti és kulturális örökséghelyszínek gazdasági fenntarthatóságát szükséges szolgálni, ezt a turisztikai vonzerők innovatív, kreatív módon történő attrakcióvá alakításával kívánjuk elérni.

Célunk olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása, amelyek – a turisztikai trendekkel összhangban – egymástól jól megkülönböztethetők és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a területen. A természeti értékek gazdaságilag és környezetileg fenntartható megőrzése látogathatóvá tételével és komplex kínálatának fejlesztésével lehetséges.
A természeti értékek turisztikai vonzerőként történő, élményközpontú bemutatása a terület teherbíró képességének figyelembevételével kerül fejlesztésre. Fontos szempont, hogy a fejlesztés hozzájáruljon a következő célkitűzés eléréséhez: 

• Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontok figyelembe vételével.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,5 milliárd Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
a) Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terek, kilátók kialakítása, fejlesztése. 
Választható önállóan támogatható tevékenységek: a) Aktív természetjáró infrastruktúra létrehozása, látogatóbarát fejlesztéssel összekötött fejlesztés, vagy felújítás.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. 
b) A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység. 
c) Nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 szerint. 
d) Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység. 
e) Az attrakció piacra vitelét célzó marketingtevékenység 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (zöldfelület kialakítása, bővítése, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, kizárólag földfelszíni gépjárműparkolók). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben az attrakciót bárki számára elérhetővé kell tenni. 
b) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében törekedni kell a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való biztosítására. 
c) Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl. kávézó, étterem, büféhelyiség stb.), fejlesztése, mely nem haladhatja meg az épület hasznos területének 20%-át.
d) Horgászati infrastruktúra fejlesztése, amennyiben horgászati célú halgazdálkodási hasznosítás alatt lévő víztér van a nemzeti park területén,
e) Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése, 
f) Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, de maximum 40 millió Ft. 
g) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.: 
• Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása, 
• Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.), 
• Gyermekgondozási helyiség (pl. pelenkázó) biztosítása, 
• Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó), 
• Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása, 
• Vendéglátó egységek esetén gyermek étkezőszékek.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok (GFO 312) nyújthatnak be önállóan támogatási kérelmet a felhívásra. 

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 
– egyéb egyesületek (GFO 529) 
– sportegyesület (GFO 521) 
– egyéb szövetség (GFO 517) 
– egyéb sportszövetség (GFO 516) – állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 114) 

A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 5 tag.

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 millió Ft, maximum 1500 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 05. hó 5. naptól a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. év 05. hó 4. napig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az első értékelési határnapig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016. év 07. hó 21. nap.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében a következő linkre kattintva érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-715-16-nemzeti-parkok-komplex-turisztikai-fejlesztse 

Kérdése merült fel? Keressen minket az info@kertportal.hu címen!
 

Ajánlott cikkek

What Our Clients Say
66 vélemény

You have successfully subscribed to the newsletter

Hupsz....valami elromlott. Kérjük, próbáld újra! :)

A Kertportál az általad ezen az űrlapon megadott információkat arra használja, hogy kapcsolatba lépjünk veled, valamint frissítéseket és kertészeti tippeket küldjünk neked.