Dark Mode On / Off

Állatjóléti támogatások változása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2016. támogatási évtől megváltoznak a baromfi és sertés ágazatban az állatjóléti támogatások igénybevételének feltételei.

 

A támogatás igénylése a 2016. támogatási évre vonatkozóan már két körben történik, így a 2016. évi támogatás igénybevételéhez első lépésként még ebben az évben, 2015. december 7-e és 2015. december 31-e között támogatási kérelmet kell benyújtani az MVH által rendszeresített új nyomtatványokon az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez!!!

Az új támogatási kérelemhez szükséges nyomtatványok a baromfi állatjóléti támogatás igénybevételéhez a155/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény, a sertés állatjóléti támogatás igénybevételéhez 154/2015. (XII. 07.) számú MVH Közlemény mellékletei között találhatóak meg.

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a Támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani 2015. december 31-éig, a hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket az MVH-nak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

A kifizetési kérelmeket 2016. évben kizárólag a 2016-os támogatási évre vonatkozóan támogatási kérelmet jóváhagyó/részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek nyújthatják majd be!!!

A kifizetési kérelmeket postai úton – a teljes negyedévre vonatkozóan – a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani az MVH – ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes – megyei kirendeltségéhez, a fenti MVH Közleményekben rendszeresített új kifizetési kérelem nyomtatványokon.

Felhívjuk továbbá a gazdálkodók figyelmét arra is, hogy a 2015. IV. negyedévére vonatkozó állatjóléti támogatás iránti kérelmeket 2016. január 31-éig kell benyújtani az MVH-hoz, baromfi esetében a 125/2015 (X. 21.) számú MVH Közlemény mellékleteként megjelentetett N0619 számú kérelem nyomtatványon, sertés esetében a126/2015 (X. 21.) számú MVH Közlemény mellékleteként megjelentetett N0618 számú kérelem nyomtatványon.

Ajánlott cikkek

What Our Clients Say
50 vélemény